top of page

Leo Symon

(nar. v r. 1956 v Bratislave), žije a tvorí v Trnave. Sídlo má v Londýne (UK), odkiaľ koordinuje svoje medzinárodné aktivity. 

Po štúdiu na vysokej škole technického zamerania pôsobil ako pedagóg na strednej a vysokej škole. Učil odborné predmety
a neskôr aj informatiku.

V súčasnosti pracuje ako počítačový špecialista na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.

Takmer 40 rokov svojho života sa venoval výtvarnému umeniu a umeleckej fotografií popri zamestnaní. Od roku 1988 začal používať počítač ako prostriedok (médium) pre tvorbu, keďže jeho vzdelanie a kreativita súvisí s informatikou. Boli to však práce zamerané na propagáciu, podklady pre tlač a neskôr i pre reklamné účely vo vlastnej firme s výpočtovou technikou.

Za posledných 25 rokov sa digitálne technológie - softvér i hardvér výrazne zdokonalili, a preto sa tento typ média začal používať nielen na kreslenie, ale aj na tvorbu mnohých štýlov maliarskych techník s použitím rôznych podkladových materiálov. Ako príklad jeho digitálnej tvorby nájdete jeho obrazy na viacerých portáloch vo svete, napríklad Redbubble, Pixels, Saatchi Art, Fineart America a samozrejme na www.leosymon.com.

V jeho tvorbe prevažuje vizuálna predstava a názor prostredníctvom tvarov a farieb v podobe abstraktných obrazov. Niekedy používa fotografiu ako farebný podklad pre nový obraz (tzv. bodová grafika), ktorý ďalej spracúva prostredníctvom softvéru tak, že pôvodný obraz už nie je možné identifikovať. Jednoducho povedané vznikne nový obraz...

Druhú skupinu obrazov tvorí tzv. vektorová grafika, pri ktorej vzniká výsledný obraz skladaním čiar a vrstiev (niekedy až  takmer tisíc) do výsledného obrazu. Pri prechodoch farieb je možné dosiahnuť mnohomiliónový počet farebných odtieňov. Toto je potom veľmi náročné pre finálne spracovanie – tlač, ktorá sa realizuje výhradne na špecializovaných pracoviskách a musí spĺňať veľmi vysoké nároky na kvalitu, trvanlivosť a odolnosť. Ako podklad sú použité rôzne materiály, ako napríklad papier, plátno, drevo, hliník a pod. Originály obrazov sú dodávané s certifikátom s hologramom, ktorý je aj na zadnej strane obrazu. Má jedinečné číslo, ktoré sa eviduje v celosvetovej databáze. To znamená, že si ktokoľvek môže overiť na príslušnej webovej stránke, či takýto obraz existuje, ako vyzerá, na čom je vytlačený, alebo tam môže byť uvedené aj meno majiteľa obrazu.

 

Najnovšie experimentuje s efektom 3D, ktorý je založený na spracovaní obrazu vo viacerých vrstvách, aplikovaných na platňu s mikropolguľovitými plôškami (lentikulami)...

Výstavy za ostatné 4 roky:

- Ústí nad Labem (ČR, samostatná)

- Kokořín (ČR, samostatná)

- Praha (Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky, samostatná)

- Viedeň (“Spirit Of Art“, celosvetová, spoločná)

- Dallas (Texas, USA, samostatná)

- Ottawa (Kanada, samostatná)

- Londýn (UK, spoločná)

- Slovensko (ČSOB, klientské centrum Trnava)

Stála výstava – UCM v Trnave

bottom of page